Joel Ricardo

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (3).jpeg

Enlarge our ministry influence in the city.

Als ik kijk naar de thema dan is heb ik een vraag.

What is our ministry?

In 2 Korinthiërs 5:18 zegt het in het engels.

"All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation"

Ten eerste verzoend God met ons met Hem. En dan geeft hij ons "the ministry of reconciliation" zodat wij anderen leiden om te verzoenen met God.

First He'll do it to you.. then He'll do it THROUGH you.

De enige manier hoe wij onze invloed gaan vergroten in deze stad.. is als wij God toelaten om het door ons heen te laten doen.

Stap 1 is voltooid.. wij zijn tot Hem verzoend..

Maar stap 2 is de gedeelte waar wij ONS deel doen. Dit is hoe wij zullen groeien.

Als David Wilkerson, Nicky Cruz, Ps Sonny, Ps Jofrey allemaal niet waren uitgestapt in stap 2 dan was het lichaam van Christus misschien niet waar het is vandaag.

Zo is het belangrijk dat wij uitstappen in stap 2!

Bless u

Herman Redjosentono

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (2).jpeg

Enlarge our Ministry Influence in the City

SPREUKEN 11:30
30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.

God heeft een brandend verlangen naar zielen. Om deze reden moet de verkondiging v/h evangelie een kunst worden, waarbij Gods timing, de zalving en de gevoeligheid voor de Heilige Geest worden gecombineerd om de verlorenen te bereiken. Omdat zielen eeuwig zijn, moeten we God vragen ons experts te maken i/d kunst van het winnen van zielen door te bidden en te vasten.

* Winnen is een proces waarbij we het evangelie aan iedereen verkondigen op een manier die tot werkelijke bekering leidt.

* Het is een voorrecht dat God ons heeft toevertrouwd als degenen die verlost zijn om een verschil te maken in elk stadsdeel van Amsterdam.

Wie verstandig zijn – het volk van God – zullen stralen als een strakblauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniel 12:3

* Het is een daad van nederigheid : Jezus moest Zijn troon van glorie verlaten. Hij werd mens en verleende ons zo eeuwige verlossing. Filippenzen 2: 5-8

* Het is een gebaar van liefde: Als u iemand v/d verkeerde weg terugbrengt, redt u hem v/d dood en bedekt tal van zonden. Jakobus 5:20

* Het is een noodzaak: 16 Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!
17 Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. 1 Korinthiërs 9:16-17

Er is een heel leger nodig om het evangelie te delen. Het moet bestaan uit mannen en vrouwen die gered en veranderd zijn door het verlossende bloed van het Lam en wiens passie het is om zielen te winnen.
Wie mensen tot God brengt, is wijs SPREUKEN 11:30
Wat is wijsheid ? Enlarge our Ministry Influence in the City

Wees gezegend : Herman Redjosentono.

Elisabeth de Azevedo

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.38.jpeg

Enlarge our Ministry Influence in the City

We are living in a time that God is calling us to take leadership over our lives, family and ministry.

A time to expand, to enlarge and not hold back. Like in the times of prophet Isaiah, God is telling his people;

“To enlarge the place of their tent and let them stretch out the curtains of their dwellings;

Not to spare; To lengthen our cords, and strengthen our stakes” Isaiah 54:2

This is our time of growth and increase.

The Victory Centers are part of this growth, enlargement and blessings.

2 kings 6:1-2 and the sons of the prophets said to Elisha,

“See now, the place where we dwell with you is to small for us. Please let us go tot he Jordan, and let us make a place where we may dwell” So he answered, Go”

The Jordan river represents a place of transition. new life and of entering Gods promises. The Jordan was also a place of Miracles healing and provision.

It is time for us to go to the Jordan, shift our way of thinking and start to build and take leadership and be of influence in our City.

In order to do that we have to:

1. Be willing to be taken out of our comfort zone

Be prepared to work hard and enter a phase of building and development
When it comes to developing our gifts and ministry and growing to the next level, let’s embrace the empowerment that oversight can bring.
The prophets submitted their plan and proposal to Elisha who was their spiritual leader. Gaining his approval they gathered their resources and sought out their building materials.
Does this sound familiar to you?

2. Go tot he source the Holy Spirit

In scripture the Holy Spirit is represented as a river.
If you desire to grow to the next level in your gifts you need to foster a continual awareness of the Holy Spirit being the source of your gift.
This also means becoming more deeply established in the truth of Gods Word. (Psalm 1:1-2)

3. Step into New Things

Then you will know which way to go, since you have never been this way before.|
(Joshua 3:4a)
Today Jesus is inviting us to share His resurrection life with others. All things are being made new. Our destiny awaits. Plug In.

4. Determine to Live in the Place of Miracles

Now the prophets where returning to that place of miracles and encounters with God, and they where saying we are going to build here. It is time to join them and build Our Ministry, the wells of salvation, the Victory Centers, the place where miracles will occur.

Do not settle for anything less!

Decide to live in the place of Miracles!

God bless you.

Elisabeth de Azevedo

Kenery Oron

Enlarge our ministry influence in the city

“en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” Handelingen 2:47 [NBG]

Onze Bediening in de Stad betekent meer LIEFDE tonen in de Stad

Om als bediening onze invloed in de stad te vergroten moet het voor een ieder duidelijk zijn dat we enkele stappen moeten zetten. Het is geen tijd om stil te staan of om ons terug te trekken. Wij dienen minimaal de volgende twee dingen te doen:

 • ons in de stad laten zien, horen en ervaren,

 • actie ondernemen in ons persoonlijk leven.

Om als bediening gezien, gehoord of ervaren te worden, tevens de acties die wij ondernemen, dient alles in lijn te zijn met het doel van ons bestaan. Elk van ons is in principe bezig met een groeiproces, indien wij ons invloed willen doen toenemen. Niemand moet kiezen om achter te blijven of mag achter worden gelaten. Het is een gezamenlijk groeiproces. Dit houdt in dat wij egoïsme geen plek mogen geven in ons leven maar dat wij een ander uitnemender dienen te achten dan onszelf (Fil 2:3). Dit is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel mogelijk en is een opdracht. Het is een opdracht van de Here Jezus Christus, door wie wij geroepen en uitgekozen zijn. Daarom voelen wij ons geroepen onze invloed in de stad te vergroten. Voor uitbreiding van invloed zal nodig zijn: meer gebed en vooral voor anderen, vasten, kerkonderwijs en meer goede omgang met elkaar voornamelijk de “gemeenschap der heiligen”.  

Onderricht in de Bediening en aan de Stad

Onderwijs genieten is een actiepunt voor ons allen. Zodat wij ten eerste recht komen te staan met God. Hierdoor ondergaan wij een heiligingsproces en zullen gedurende dit proces door de stad ervaren worden. Wat de stad uiteindelijk moet zien, horen en ervaren is Jezus Christus. Dit betekent dat de stad van ons LIEFDE moeten ervaren. Wij moeten zeker zijn van ons geloof als wij in een mooie stad, als van ons, een impact willen maken. Een stad:

 • bekend om het opwekken van de diverse lusten in de mens welke zelfs gelovigen kan verblinden voor de weg die naar God leidt.

 • die kinderen wegrukt uit de zorgzame handen van diens ouder(s) of verzorger(s).

 • die ouder(s) en kind(eren) van elkaar doet vervreemden.

 • die gezonde relaties en huwelijken vernietigt.

 • die alles lijkt toe te willen staan wat God niet wil.

Toch moeten wij niet bang zijn om te gaan. Wij moeten zonder angst voor deze stad zijn, zoals Jeremia werd bemoedigd (Jeremia 1:17) en de mensen in de stad vertellen wat God ons zegt om aan hun door te geven. Wij dienen het goede nieuws voortdurend te verkondigen, en niet moe worden dit te doen. Nu is er nog tijd om dit te kunnen doen en om tot God te komen, want morgen is ons niet beloofd.


Ontvangst van de Stad door en in de Bediening

Wij dienen gereed te zijn om de menigte uit de Stad, welke het goede nieuws heeft gehoord, op te (kunnen) vangen. Door het onderwijs aangaande discipelschap, zal wat de stad gehoord heeft nu ook worden ervaren in ons midden. Niemand is belangrijker dan een ander. Wij dienen elkaar in de liefde te verdragen en de eenheid te bewaren (Ef. 4:1-16). Elk persoon is nodig en kan zich nuttig opstellen, dit door zich open te stellen voor Jezus Christus en zich dienstbaar te maken binnen de Bediening. Alle goede werken heeft God reeds gemaakt voor ons om daarin te wandelen (Ef. 2:10). Voor het volk dat reeds onderweg is zullen we jong en oud uiteindelijk dienen te begeleiden naar hun plek binnen hun nieuwe Thuis, zodat zij ook, door God, doelgericht kunnen leven. Verder dienen wij allen steeds op te passen voor het toelaten van afgoden in ons leven (1 Joh. 5:21).

Actiepunten

 • Bidden voor meer werkers voor onder anderen: evangelisatie door de Bediening, begeleiden van mensen in de Bediening, meer onderwijs voor allen in de Bediening en in de Stad.  (Mat. 28:16-20; Luk. 10:2-3; Hand. 2:42)

 • Bidden en Vasten om de bolwerken van de vijand te slechten. Dus zeker ook voor zijn bolwerken in onze Stad.  (2 Kor. 10:4-6; Mat. 17:21)

 • Blijven geloven in de belofte aan de Bediening en nodige voorbereidingen treffen. Wij hebben die opdracht gekregen om “daarmee niet karig” te zijn. (Jes. 45:2-3; 54:2-3)

 • Fellowship met elkaar. (Hand. 2:42; Hebr. 10:24-25)

Groet

Kenery Oron, een dienstknecht van de HERE Jezus Christus

Anthony Mackay

PFW_WDMay2018.jpg

Enlarge our ministry influence in the city

Philippians 2:1-5,21

Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, 2 then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. 3 Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, 4 not looking to your own interests but each of you to the interests of the others.

5 In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.

v.21 Everyone looks out for his own interests not those of Jesus Christ.

We cannot leave this planet without accomplishing our assignment here for God.

Fasting is a physical obedience that brings spiritual results. There is something powerful about doing a physical act of obedience that brings spiritual release. In Daniel chapter 10. We can see that Daniel was highly esteemed by God. Daniel did not fast for himself and we can see the results. Daniel did things that got the attention of God and he became a man of great influence.

This week let us give up the things we like so we can do what God likes.

God is calling His church to live for Him with a lifestyle that will leave a lasting impact in this world. For the world teaches us to live for self. And Jesus teached and showed us how to live for others. An unselfish life. A life that shows genuine interest in the well being of others. This will surely increase our influence in the city. As we arise and take our place as servants of the most high God at work, school in the neighborhoods, the victory centers, Het kan anders,the lifegroups and our own.

Let us have this attitude as we come to pray and fast this week. To be one in spirit and purpose.

Have a blessed week of prayer and fasting.