Marijke Kohinor

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (2).jpeg

God schiep de mens en gaf de opdracht zich te vermenigvuldigen, talrijk te worden en te heersen over de aarde. Mozes kreeg de opdracht om zijn volk te leiden naar het beloofde land. Esther werd zo gepositioneerd om kansen te creëren voor haar volk. Job kreeg de opdracht om stand te houden tijdens de grootste tegenslagen. Onze Heer Jezus Christus had de opdracht te leven als mens en zijn leven te geven voor ons. En Hij heeft het volbracht! Nu kunnen wij nader komen tot God.

Wij leven in een tijd waarin de manifestatie van de opdracht tegen Jezus Christus hoogtij schijnt te voeren: een tijd van verwarring waarbij de leugen wordt voorgehouden als waarheid en andersom.
Er misdaden tegen de mensheid worden gepleegd uit naam van een Goddelijke opdracht! Het lijkt wel alsof Gods nalatenschap “ons geloof” steeds meer in een verdomd hoekje komt te liggen!
Hierdoor raakt de mens steeds verder van God. Maar gij geheel anders, zegt Gods woord over ons.

Wat is nu onze opdracht? Gods grootste opdracht aan ons, is dat wij getuigen en de wereld laten weten dat Jezus liefde is en dat wij die liefde delen. God wilt al zijn kinderen dichtbij Hem. Een andere opdracht van God aan ons is om eensgezind te zijn! Omdat Hij weet dat wij zonder die eenheid zijn opdracht om al zijn kinderen dichtbij Hem te brengen niet kunnen uitvoeren.

God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
Maar broeders en zusters, in de naam van de Heer Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn.
Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent. 1 Korintiërs 1:9

Volk van God, kunnen wij serieus kijken naar zaken die de eenheid belemmeren? Kunnen wij samen werken aan deze opdracht? Willen wij een stapje verder gaan en Gods Geest toe te staan ons te laten zien wat Hij ziet en wilt veranderen? Paulus zegt ook in dit hoofdstuk dat “Ons leven verrijkt en bevestigd is in Christus, zozeer dat het ons aan geen enkele gaven ontbreekt! Gaven die elkaar completeren en die allen nodig zijn voor onze grote opdracht.

"Mijn overtuiging is dat wij allen willen wandelen in ons Goddelijke opdracht en Gods wil gehoorzamen".

Ik wens u Gods zegen toe.

Marjorie Fernald

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.38.jpeg

God gaf Titus een Goddelijke opdracht……….

Titus 2:1 Maar jij moet vrijuit zeggen hoe een christen hoort te leven zegt God aan Titus.

Hoe vaak zijn wij als christenen bang om een Goddelijke opdracht uit te voeren? Is het omdat wij de opdracht niet hebben begrepen, of is het omdat wij ongehoorzaam zijn.

Titus moest aan een paar generaties, zoals, oudere mannen en vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen leren hoe zij moesten leven volgens de wil van God. En…… hij moest vrijuit spreken.
Spreken zonder belemmering en vanuit het hart. Titus was gehoorzaam en heeft zijn opdracht helemaal uitgevoerd.

De bijbel zegt in Titus 3:3 Vroeger hadden wij ook geen inzicht, wij waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haatten anderen en wij haatten elkaar.

Als u goed leest, dan zult u merken dat de bovenste alinea in de verleden tijd is geschreven. De vraag die bij mij rijst, is, zijn wij nu wel gehoorzaam en leven wij niet meer in zonde?

Maar onze harten moeten bereid zijn om te doen wat Jezus zegt, omdat gehoorzaamheid een zegen is. Het beschermt ons tegen een aantal dingen die wij nooit zullen meemaken en het leidt ons naar zegeningen die alleen gevonden worden wanneer wij de dingen doen op Gods manier.

Zullen wij tijdens het bidden en vasten met z’n allen aan God vragen hoe Hij wil, dat wij als echte christenen leven en hoe wij onze Goddelijke opdracht kunnen vervullen.

Heri Mulyana

Ephesians 1:11

God chose and predestined us for His plan.

As we work each day in Him and faithfully serve Him, we come to understand more and more that the Lord wants to bless us, with a spiritual inheritance that is more valuable than anything we already have.

1) He chose us. He can choose others that are more strong, have more money or a better position. But He looked at us and saved us because He has a great plan for us.

2) He predestined us from the beginning. It doesn't matter if the enemy tries to hinder our way with all kinds of obstacles, challenges and storms in our lives. He is faithful and God promises to keep us in all our ways as long as we trust Him.

3) The purpose of His will. God will work in our life until we have received what He promised us. He wants us to grow in Him, become strong and mature and that we will be a instrument for His glory..... Amen.

Jer 29:11

Rom 8:28

Anthony Mackay

PFW_WDMay2018.jpg

We don’t have much time left!

As children of God we know that Jesus is coming back soon for His church. For us it is of utmost importance to seek the leading of God in these last days.

God has a specific task for each individual and a task for us together as the body of Christ. A personal vision and a corporate vision.

In this prayer and fasting week we want to go deeper with God, to hear from Him get His heart and commit ourselves to His will for our lives.

We want to walk in our Godly assignment.

Let this be our focus this week. As we pray and fast together.

Isaiah 58 teaches us how our attitude should be concerning prayer and fasting.

Let the church arise and shine. We have the anointing that can brake yokes. To loose the chains of injustice. To speak up for those who cannot speak for themselves. To set the oppressed free. To fight the good fight of faith. We are not of those who draw back. We press on towards the goal. Moving the kingdom forward making good use of every opportunity we get. We want to keep walking more and more in our Godly assignment.

For we know that we are called to the task of evangelizing the hurting people of the world with the message of hope and the plan of Jesus Christ. That is our Godly assignment.

Colossians 1:27 To them God has chosen to make known among the gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you the hope of glory.

Have a blessed, spirit filled prayer and fasting week.