WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (3).jpeg

Godszegen broeders en zusters

‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Matteüs 5:16 

Ons licht laten schijnen, dat vraagt Jezus van ons. Hij zelf laat zijn licht schijnen op ons,

zodat wij het kunnen laten schijnen in de wereld. Het is net de maan schijnt in de avond, hoewel het licht  een reflecterende licht is van de zon.

Hij zegt het ook in Johannes 8:12

‘Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’

Dus in het volgen van Jezus ontvangen we zijn licht die vanzelf reflecteert naar anderen.

Jezus volgen is in alles niet ons wil maar zijn Wil laten geschieden 

Hij zegt in Marcus 10:45

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’

Als we God willen dienen dan zullen  we gewillig moeten zijn om anderen  te dienen en het zal een dienen zijn door de liefde van God, omdat we leven in relatie met God.

Laat een ieder voor zich zelf gaan kijken of ze het licht van Jezus laat schijnen in de wereld en laat het ons gebed steeds zijn: Vader niet mijn wil, maar u Wil geschiede.