PFW_WDMay2018.jpg

In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
Matthew 5:16 NIV

“Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.  See, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and his glory appears over you.
Isaiah 60:1‭-‬2 NIV

'Maar gij geheel anders' (Ef 4:17-20), u bent door God uitgekozen, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat God toebehoort. (1 Pe 2:9) Deze week roept God ons samen om te bidden en te vasten, om het vuur van de Heilige Geest in ons hart aan te wakkeren om Zijn licht te laten schijnen voor alle mensen. 

Duisternis bedekt de aarde, intense duisternis is over de mensen, in hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van een leven met God. (Ef 4:18). Zelfmoord is nu de doodsoorzaak nummer 1 onder jonge mensen. In 70 procent van de gevallen hebben deze jongeren zware problemen in het gezin; scheiding, incest en kindermishandeling. Ook een laag zelfbeeld, verwarring over seksuele identiteit en de emotionele cultuur onder jongeren wordt erkend als redenen tot zelfdoding. 

Het is uit deze duisternis dat God ons geroepen heeft (1 Pe 2:9) om op te staan als een Heilige natie, een volk van priesters om op de bres te staan voor hen in duisternis, want het is allereerst door gebed en vasten dat de verblindende macht van satan wordt verbroken over hun levens. (2 Co. 4:4) 

Maar in niet mindere mate roept God ons om ons licht te laten schijnen voor ALLE mensen. Te schijnen met de vreugde, blijdschap en vrede die we ervaren door Zijn Heilige Geest in ons leven en de intieme liefde en vriendschap met Jezus onze Redder.  De vaste grond van Zijn Woord die de basis is voor uw eigenwaarde en de zekerheid van uw levenskoers. Gods Woord die het fundament is voor uw Godgericht gezin, uw huwelijk dat bloeit door zijn genade, uw kinderen die opgroeien in Gods huis. 

Sta op en laat uw licht schijnen voor alle mensen opdat zij Gods liefde in uw leven mogen zien en horen. God zegt:  'Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd. Je zult onbelemmerd voortgaan, nergens zul je struikelen, al ga je nog zo snel.' (Spr 4:11, 12) Nu dan laat je licht schijnen voor alle mensen! 

'Jou wil ik gebruiken om de diepe duisternis te doorbreken. Jij bent mijn instrument om gezinnen binnen te komen zodat zij mijn herstellende liefde mogen ervaren. Jij bent mijn ambassadeur voor de jongeren om hen een vaste grond te geven: een leven van kracht, waardigheid en bestemming. Jij bent mijn plan en instrument om hun denken te vernieuwen met Mijn Woord opdat ze Mij zullen kennen en gered zullen worden.'

Bidt vandaag dat de duisternis doorbroken zal worden over de levens van de jongeren en gebied de door satan opgelegde blindheid te wijken in Jezus naam!