Stap uit voor deze generatie!!!

1 Samuel 17: 4 – 11 (Het Boek) 
4 Op een dag kwam Goliath, een kampvechter uit Gat, uit het Filistijnse kamp gelopen tot hij binnen gehoorsafstand van de Israëlitische troepen was. Hij was een reusachtige man met een lengte van bijna drie meter! 5 Hij droeg een koperen helm, een koperen borstpantser van vijfenveertig kilo en 6 koperen beenkappen. Ook had hij een koperen speer van enige centimeters dik bij zich. 7 De speerpunt was van ijzer en woog meer dan zes kilo. Voor hem uit liep zijn wapenknecht met een reusachtig schild.

8 Hij bleef staan en schreeuwde naar de Israëlieten: ‘Zouden jullie wel optrekken en vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen, kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger, dan zullen wij dit in een man-tegen-mangevecht uitvechten! 9 Als jullie man erin slaagt mij te doden, zullen wij jullie slaven worden! Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden! 10 Ik daag de legers van Israël uit! Stuur mij een man die tegen mij wil vechten!’ 11 Toen Saul en zijn mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedigd en werden bang.

Goliath de reus, schreeuwde niet naar een gewone groep mensen, maar hij schreeuwde naar een leger. Een leger die een generatie vertegenwoordigde. Zijn stem was hard en luid! 

En de stem van de Israëlieten was geruisloos en stil, omdat ze ontmoedigd en bang waren door wat ze voor zich zagen. 

Hoe vaak zijn wij als Christenen op de juiste plaats? We horen de juiste dingen, we krijgen de juiste instructies. We zijn gevuld met de kracht van de Heilige Geest. Maar wanneer we onszelf bevinden tegenover onze Goliath zijn we net als de Israëlieten; stil, ontmoedigd en beangstigd. 

De Israëlieten waren geen gewone Israëlieten. Zij waren het leger van God,  getraind en toegerust  om de strijd aan te gaan in de oorlog, voor hun generatie. Toch zochten ze bevreesd om zich heen naar iemand die zou uitstappen om de strijd voor ze aan te gaan tegen Goliath. 

Ik geloof dat wij als gemeente geroepen zijn om uit te stappen, en de roepstem van God te beantwoorden voor deze generatie. Want de roepstem van God is luid, maar de stem van de vijand tegenover deze generatie ook. 

De vraag is; welke stem klinkt luider voor u vandaag? 

Iedereen zag Goliath, iedereen hoorde Goliath, iedereen was toegerust met de juiste toerusting om te strijden in het leger van God tegen Goliath en toch stapte niemand uit. 

Vandaag dank ik God dat wij een gemeente zijn die niet zo reageren als het leger van Israël. 

Ik doe een beroep op u,  om tijdens deze bidden en vasten een hart houding aannemen om niet langer stilzwijgend en beangstigend toe te kijken naar de Goliaths van deze generatie.  Laten wij uit stappen en onze plaats tijdens deze gebed en vasten week innemen. 

De strijd waar ik het over heb is een strijd  in de hemelse gewesten. Ik roep u op om te vechten tegen de machten van duisternis over onze stad. De machten van de duisternis tegen onze kinderen, onze jeugd, onze financiën, onze huwelijken, onze leiders, en de eenheid in onze gemeente. 

Nu is de tijd om uit te stappen in het leger van God!!! Voelt u zich vooral persoonlijk aangesproken want de dag dat God besloot om u en mij te halen uit de verdoemenis van ons oude levens, was voor dit moment, deze dag en dit ogenblik. 

Diezelfde Goliath die voor het leger van Israël stond toen, is dezelfde Goliath die vandaag de dag voor deze generatie staat nu en deze Goliath schreeuwt en roept hetzelfde. “Kiezen jullie vertegenwoordigers om te komen strijden tegen mij” Kies een man van God, een vrouw van God, een GANG GIRL, een GANG Warrior die durft te komen strijden tegen mij. 

U en ik zijn uitgekozen voor dit moment en dit seizoen om te strijden tegen de Goliaths van deze tijd. Er is een generatie die op ons rekent, die niet voor zichzelf kunnen strijden, daarom roep ik u op om vandaag samen met mij op de bres te staan voor deze gezalfde NU Generatie.  

De winst van de strijd toen was niet afhankelijk van hoe de Israëlieten de strijd besloten aan te gaan. Maar de winst was afhankelijk van wie de strijd durfden aan te gaan. 

1 Samuel 17:29 (KJV)
29 And David said, What have I now done? Is there not a cause?

 

We zijn deel van Gods leger, geroepen om te strijden. In dit leger doen wij wat wij doen omdat we een doel hebben. Een taak & een verantwoordelijkheid die groter is dan u en ik. Onze missie, doel en taak is om de schatten uit de duisternis te bereiken. De strijd die wij strijden is meer dan wat we zien, voelen, denken en beseffen. Ik weet niet in welke persoonlijke strijd u zit, maar laat die strijd u niet afleiden van deze grote alles bepalende strijd die voor ons ligt. 

De vijand is een meester om ons te laten denken dat de Goliaths van deze tijd er niet toe doen. Dit doet hij door ons af te leiden, zodat wij onze focus verleggen van de grote strijd naar kleine onzinnige strijd tjes. In dit verhaal van David en Goliath zag David de nood, hij was bewogen door de nood en hij stapte uit in de nood. Laten ook wij de nood zien, bewogen raken door de nood en uitstappen in de nood. Deze strijd is groter dan u en ik, want de overwinning van deze generatie is niet afhankelijk van hoe wij de strijd aangaan, maar van wie en of we deze strijd aangaan. 

Sta vandaag met mij op de bres voor deze generatie, laat u door niets weerhouden om uit te stappen en vandaag te vasten en te bidden voor deze generatie.

Wees vandaag bemoedigd, en blijf niet bevreesd en stilzwijgend aan de kant staan. Laten wij opstaan als de Davids van vandaag en bidden & vasten: voor de jongeren van deze generatie, dit land, deze stad en dit huis. 

Wij zijn het leger van God, geroepen en toegerust om de strijd aan te gaan tegen de Goliath van depressie, zelfmoordgedachten, identiteit crisis, onzekerheid angst, boosheid, afwijzing, trots, zelfhaat, homosexualiteit, lust, gebondenheid en ongeloof. 

1 Samuël 17:45-46 Het Boek (HTB)45 David riep ten antwoord: ‘U komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild, maar ik kom in de naam van de HERE van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. 46 De HERE zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken, de lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël!

God bless you