WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.38.jpeg

Matteus 5:16 zegt: zo moet jullie licht schijnen voor mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (NBV)

Dus ons licht schijnt door onze goede daden die eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. De vraag is hoe doen we dat?  Het antwoord staat geschreven in 1Petrus 1:15-17: God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere heb uw broeders en zusters lief, heb onzag voor God en eerbiedig de keizer.

We moeten elkaar met een eerlijk hart lief hebben. Ook zegt de Geest dat wij niet alleen het gezag van rechtvaardigen moeten erkennen maar ook die van onrechtvaardigen. Dat betekend dat we ook gehoorzaam moeten zijn aan onze onbekeerde leiders. En ook verdraagzaam moeten zijn wanneer we lijden onder onze goede daden. Want het is echter een blijk van Gods genade. Zo worden wij gezien als volgelingen van Jezus. Die voor onrechtvaardigen heeft geleden zodat zij tot het leven kwamen.

Want net zo als God in Ezechiel 36:26-27 zijn volk tot bekering bracht en hun een nieuw hart en een nieuwe geest beloofde, niet omwille van het volk maar omwille van Zijn heilige naam. Zo zal het ook gebeuren wanneer wij verdraagzaam zijn en het kwade met het goede vergelden dat de Geest God hen zal overtuigen van hun zonden. Niet vanwege onze wil maar om Zijn heilige naam, om hen te laten opmerken dat Hij met ons is en dat zij op een andere manier met ons moeten omgaan. Zo begint het licht te schijnen in de duisternis.

In 2 Korinthier 10:4 lezen we: de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Een van deze sterke wapens is gebed. Met dit wapen vallen we satan aan. Daarom is bidden en vasten zo belangrijk voor ons als gemeente. In Efeziers 6:18 zegt Paulus, nadat hij de zes verdedigende wapens heeft opgesomd: 

En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elk gelegenheid in de Geest...

Daarmee gaat hij over van defensieve wapens naar het belangrijkste offensieve wapen: gebed.