WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (2).jpeg

Lukas 7:37-38

Vers 37. En zie, een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër.  En zij bracht een albasten kruik met mirre,
 vers 38 en zij ging achter Hem staan,  bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde het met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met haar mirre.

Deze vrouw heeft van Jezus gehoord en zij heeft gelijk haar geloof in actie gebracht. Deze vrouw had een bepaalde levensstijl. Zij wilde niet meer zo leven. Ze wilde van dat imago af.
Ze hoorde dat Jezus in de buurt was en twijfelde niet. Iets binnen haar dreef haar, motiveerde haar om deze kans te grijpen. Zij stond gebroken bij Jezus. Met haar tranen waste ze Zijn voeten, tranen van diep berouw. Zij droogde zijn voeten met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde het met mirre, als een teken van diepe aanbidding voor de Heer Jezus. Wij kunnen Jezus nu niet zien, maar aanbidden wij Hem met dezelfde overgave als deze vrouw? Laat niets wat wij gedaan hebben ons weg houden van Jezus. Grijp jou kans en wees als deze vrouw. Laten wij ons totaal overgeven aan onze hemelse Vader. Hij wil dat wij Hem aanbidden in Geest en in waarheid. Hij wacht alleen tot dat wij komen.

vrouw_.jpg

Gods zegen,
Paula van Essen