WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (2).jpeg

Enlarge our Ministry Influence in the City

SPREUKEN 11:30
30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.

God heeft een brandend verlangen naar zielen. Om deze reden moet de verkondiging v/h evangelie een kunst worden, waarbij Gods timing, de zalving en de gevoeligheid voor de Heilige Geest worden gecombineerd om de verlorenen te bereiken. Omdat zielen eeuwig zijn, moeten we God vragen ons experts te maken i/d kunst van het winnen van zielen door te bidden en te vasten.

* Winnen is een proces waarbij we het evangelie aan iedereen verkondigen op een manier die tot werkelijke bekering leidt.

* Het is een voorrecht dat God ons heeft toevertrouwd als degenen die verlost zijn om een verschil te maken in elk stadsdeel van Amsterdam.

Wie verstandig zijn – het volk van God – zullen stralen als een strakblauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniel 12:3

* Het is een daad van nederigheid : Jezus moest Zijn troon van glorie verlaten. Hij werd mens en verleende ons zo eeuwige verlossing. Filippenzen 2: 5-8

* Het is een gebaar van liefde: Als u iemand v/d verkeerde weg terugbrengt, redt u hem v/d dood en bedekt tal van zonden. Jakobus 5:20

* Het is een noodzaak: 16 Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!
17 Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. 1 Korinthiërs 9:16-17

Er is een heel leger nodig om het evangelie te delen. Het moet bestaan uit mannen en vrouwen die gered en veranderd zijn door het verlossende bloed van het Lam en wiens passie het is om zielen te winnen.
Wie mensen tot God brengt, is wijs SPREUKEN 11:30
Wat is wijsheid ? Enlarge our Ministry Influence in the City

Wees gezegend : Herman Redjosentono.