WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (2).jpeg

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Mat. 5:16

Laten wij iets doen en betekenen voor de mensen om ons heen. Samen dat zout en licht te zijn. Samen ons licht laten schijnen, dat de mensen de goede daden zien en eer bewijzen aan de Vader in de Hemel. 

En als wij dat zo doen en daar zo mee bezig zijn, dan merken wij dat dat ook iets met ons zelf doet. Bouwen aan een ander is ook bouwen aan ons zelf. Gods liefde doorgeven aan een ander is ook staan en leven en groeien in de liefde.

En bij het licht denk ik aan een heel bijzondere persoon. Dan denk ik aan Jezus Christus , die zegt:Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des leven hebben.John 8:12

Jezus is het licht.
En als wij in Zijn licht staan dan gaan wij net als een reflector het licht reflecteren. Als reflector weerkaatst je iets van Hem. van Jezus; Zijn liefde..

Want zelfs Ik , de mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen.” Mark 10:45

En dat is ook wat wij allemaal mogen laten zien.
-  als jongeren, die de wereld willen dienen. En daarmee dienen we God ook!
-  als mensen die voor elkaar zijn. 
-  als gemeente in deze samenleving.
Laat dan zo je licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Mat 5:16

Dit is een mooie vergelijking:
De enige bijbel die de wereld lezen is het leven van een Christen. Wij zijn als het ware zo’n bijbel. Wij mogen Gods liefde laten zien. Iets van Zijn liefde in woorden en daden.

Nehemia 6:2-3
2. Zij stuurden mij een boodschap met het verzoek hen te ontmoeten in één van de dorpen in het dal Ono. Ik begreep dat zij van plan waren mij te vermoorden. 3. Ik stuurde afvaardigen terug met het antwoord: IK BEN BEZIG MET BELANGRIJK WERK! Waarom zou ik het stilleggen om u te bezoeken? 4.Tot viermaal toe stuurden zij mij zo’n verzoek en steeds gaf ik hetzelfde antwoord.

God heeft ons geroepen om een licht in de duisternis te zijn. En wij weten dat satan alles op alles probeert om ons van Gods plan te misleiden zodat wij onze focust gaan verliezen. Herkent satan’s leugens en besef dat hij Gods werk wil stoppen. Vers 8 wat u schrijft zijn helemaal een leugens. Er is geen woord waar van alles wat wat u zegt. U probeert ons bang te maken, zodat we met dit werk zullen stoppen. 

Wij worden aangevallen, wij gaan door moeilijkheden heen. Hij gebruikt verschillende strategieën zoals  vermoeidheid , luiheid , zelfgerichtheid , leugens en angst zodat wij niet gaan uitreiken naar de verlorenen.  Hij wil ons ontmoedigen zodat wij geen interesse tonen aan Gods werk. 
Hij wil dat we gefocust blijven op onze eigen omstandigheden zodat hij zijn gang kan gaan met het stelen, vernietigen en te doden. 
- Laten wij bidden voor Gods vuur. 
- Laten wij bidden voor passie voor de verlorenen zodat wij ook met dezelfde ontferming  bewogen worden als Jezus. 
Mat 9:36 En Hij,  de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.
- Laten we bidden voor meer honger naar God.
- Laten we bidden voor cutting edge. 2 koningen 6:5-6

Volg Nehemia’ s voorbeeld door God te vertrouwen in het volbrengen van de taak en onrechtvaardige beschimping te negeren. Hij weigerde aan zijn angst toe te geven en naar de tempel te vluchten. Wanneer tegenstand ontstaat tegen Jou of Gods werk, is het verleidelijk te bidden: God, haalt U mij uit deze situatie.

Maar Nehemia bad: “O God, geef mij kracht!
Hij toonde een geweldige vastberadenheid en een sterk karakter door standvastig te blijven in zijn verantwoordelijk. Wanneer wij om kracht bidden antwoord God altijd.

Nehemia 7:3

De muur was voltooid, maar het werk was niet klaar. Nehemia gaf elke familie de taak het stuk muur dat het dichts bij hun huis was te beschermen. Het is verleidelijk onze waakzaamheid te laten verslapen en te berusten in de eerdere totstandkoming van een grote taak. Maar wij moeten doorgaan met dienen en zorgen voor alles wat God ons heeft toevertrouwd. 

Wij van de lifegroup zijn geroepen en uitgekozen door God om het licht te zijn in ons buurt. God weet wat de noden zijn van elk huis. Laten wij hun noden zien, voelen en tegemoetkomen. Het is erg treurig wat er allemaal om ons heen gebeuren. Zoveel zelfmoord onder de jongeren. Geweld, misbruik, alcohol, depressiviteit,  echtscheiding binnen de gezinnen. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen in deze duistere wereld en Gods liefde naar hun brengen. 
De wereld schreeuw om hulp en wij hebben de antwoord van redding voor hen. John 3:16. Jes 60:1-2

Vers 1. STA OP, MIJN VOLK!  LAAT UW LICHT SCHIJNEN, ZODAT ALLE VOLKEN HET ZIEN! WANT DE GLORIE VAN DE HERE STROOMT OVER U HEEN.

Vers 2. EEN DUISTERNIS, ZWART ALS DE NACHT, ZAL ALLE VOLKEN VAN DE AARDE OMHULLEN, MAAR DE GLORIE VAN DE HERE ZAL VAN U AFSTRALEN.