VISIE

Wij behoren tot een internationale organisatie met een specifieke visie. Kenmerkend is de opdracht van Victory Outreach om uit te reiken naar de schatten van de duisternis. (Jesaja 45:2-3). Wij koppelen dat aan de opdracht van Jezus om van volgelingen ook discipelen van Hem te maken.
Naast een duidelijk vormend onderwijs wat je bijvoorbeeld in de preken terug kan vinden zijn we ook erg praktisch door het opzetten van ons rehabilitatiehuis "de Home".

Hier begeleiden we mensen die aan de afgrond van het leven hebben geleefd als gevolg van verslaving, criminaliteit of prostitutie.
Deze mannen en vrouwen worden in een intensief programma met Gods liefde begeleid. Deze liefde uit zich in een warm onthaal door de gemeente. Wij geloven sterk in de familiewaarden en de positieve gevolgen van discipelschap op iemands leven.

Naast het uitreiken naar de schatten heeft Victory Outreach Internationaal de taak om wereldwijd nieuwe kerken te starten. Jesaja 54:2-3 is voor ons de basis om het aantal kerken te laten groeien. Als internationale kerk hebben we 'United We Can' opgericht. Onze internationale leden ondersteunen dit fonds financieel, waardoor leden van Victory Outreach met financiële steun uitgezonden kunnen worden om nieuwe kerken te stichten in de grote binnensteden over de hele wereld.

Wij zien onze gemeenschap als een thuis en een familie waarin iedereen welkom is.
In dit alles richten wij ons er op dat alle leden de relatie met Jezus verdiepen en tot hun levensdoel komen. Wij geloven in een persoonlijke relatie met God, omdat u alleen door Hem het leven kunt leiden waartoe u bestemd bent.


MISSIEVERKLARING

Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd.

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.

Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.